Totes les notícies Localització
Inici > CAMPUS OLIMPIA > Inscripcions

Inscripcions

 

ES REALITZARÀ UN SORTEIG PREVI per a regular l'ordre d'inscripció. 

 

 

A partir del 14 de març i fins al 6 d'abril, es distribuiran els números d'ordre pel sorteig mitjançant la web: www.barcelona.cat/vacances.

 

En cas de no disposar d'accés a internet podreu passar a realizar el tràmit telemàtic per la recepció de la Piscina Sant Jordi (París, 114  08029 Barcelona)

 

El sorteig es realitzarà l'11 d'abril, a l'Institut Barcelona Esports (Av. de l'Estadi, 30-40). 

 

El 13 d'abril, es penjarà, al taulell de Piscina Sant Jordi, a la nostra web: piscinasantjordi.cat, i a la web: bcn.cat/vacances, el llistat amb l'orde d'inscripció donat pel sorteig. Al llistat sortirà la data i l'horari d'inscripció de cada número.

 

 

 

PROCEDIMENT INSCRIPCIONS

 

 

Les inscripcions es realitzaran a la Piscina Sant Jordi a partir del dissabte, 22 d'abril, en l'horari següent:

- Amb número de sorteig:

Dissabte, 22 d'abril, de 8 a 13.15 h.

Dilluns, 24 d'abril, de 8 a 13 h.

 

- Sense número del sorteig:

Dilluns, 24 d'abril, de 15 a 19 h.

A partir del 25 d'abril, de dilluns a divendres, de 8 a 13 i de 15 a 20h.

 

Es podrà pagar en efectiu, xec o tarja.

 

El fet de tenir número d'inscripció, i desprès del sorteig tenir dia i hora assignada per a realitzar la inscripció, no garanteix la plaça (si les inscripcions anteriors ja han ocupat les places es podran apuntar a la llista d'espera).

Cada persona només pot inscriure el seu fills/es. Els pares/mares/tutors que no puguin formalitzar personalment la inscripció, poden delegar-la a altres persones portant l'autorització (segons model que poden recollir a PSJ) adjuntant fotocòpies els DNI de la persona que autoritza i de l'autoritzat.

 

Documents que cal portar quan realitzin la inscripció:

Fotocòpia targeta sanitària nen/a

Full d'autorització i fotocòpies DNI (en cas de delegar la inscripció)

 

Documents que cal mostrar quan realitzin la inscripció:

DNI pare/mare/tutor

Carnet de vacunació (si no en disposeu, cal portar certificat médic oficial)

 

Per a més informació, contacteu amb nosaltres:

Tel. 934 109 261

psj@natacio.cat

 

 

Campus Olímpia Piscina Sant JordiÚltima actualització
Full autorització inscripció Campus Piscina Sant Jordi 12/04/2017