Totes les notícies Localització
Inici > CAMPUS OLIMPIA > Organització

Organització

Servei de custòdia

 

De 8 a 9 h. Es realitzaran activitats lúdiques, lliures i dirigides per dos tècnics.

Cal dur el/la nen/a al gimnàs.

El preu és d’1€. El pagament es podrà fer efectiu diària o setmanalment.

No s’ofereix servei de custòdia a les 17 h.

 

Entrada i sortida
 
L’entrada i la sortida es faran per la porta del carrer Comte Borrell (entrada situada a l’interior dels jardins de l’Escola Industrial, davant de les pistes de bàsquet).
L’entrada es farà de 8.50 a 9.15 h. i la sortida serà a les 13.30 h (torn matí) i a les 17 h.
 
Els nens/es que marxen sols a casa, han de portar l'escrit amb el permís de pare/mare/tutor.
 

Funcionament del primer dia de cada setmana

 
Per l’entrada esmentada, l'equip tècnic rebrà els nens i nenes i els duran al punt de reunió; es configuraran els grups amb els llistats preestablerts i es començaran les activitats del dia. En aquest punt no hi podran accedir les famílies. La zona estarà delimitada clarament.
 
Configuració dels grups
 
La distribució dels nens i nenes en grups es realitza segons criteris pedagògics, els quals estableixen la idoneïtat d’agrupar edats en les què es dóna un desenvolupament intel·lectual, motriu i afectivo-social molt similar; alhora que, es comparteixen interessos i motivacions. Els grups d’edat son els següents:
4 i 5 anys / 6 i 7 anys / 8 i 9 anys / 10 i 11 anys / 12 i 13 anys / de 14 a 16 anys. Cada un d’aquests es subdivideix, alhora, en grups d’edat segons la data de naixement.
 
Esmorzars
 
Cal portar-lo de casa.
Els grups de 4 a 7 anys esmorzen a primera hora del matí i els grups de 8 a 16 anys ho fan al llarg del matí segons la distribució de les activitats.

 

NOTA: no és permès portar cap tipus d' aliment per a celebracions en grup (aniversaris, etc)
 
 
Dinar
 
L’horari del menjador està comprès entre les 13 i les 15 h.

 

Es segueix un ordre creixent d’edat per configurar els torns de dinar, començant pels nens i nenes més petits. 

 

El menjador està situat al vell mig de les instal·lacions esportives, entre el camp de futbol de gespa artificial i la pista poliesportiva i compte amb cuina pròpia. 

 

Els menús setmanals es podran consultar al nostre lloc web.

 

El preu dels torns segon i quart, tant de matí com de tot el dia, ja inclou la sortida que pertoqui; per tant, no caldrà abonar cap afegit pel dinar.